Машини за вадење

  • Мултифункционална машина за екстракција на растенија

    Мултифункционална машина за екстракција на растенија

    Оваа опрема за екстракција најчесто се применува во фармацевтската, здравствената и козметичката индустрија за екстракција на активни соединенија или есенцијално масло од лековити растенија или билки, цвеќиња, лисја итн. Во процесот на екстракција, вакуумскиот систем помага за замена на азот за да се обезбеди нема реакција на оксидација во материјалите.