на Услуга и поддршка - Nantong Temach Supply Chain Co., Ltd.

Услуга и поддршка

Редовното одржување на нашите машини обезбедува подолг животен век на вашата инсталација и минимален прекин, а со тоа и намалени трошоци.

Нашите искусни и обучени сервисни инженери ве поддржуваат од стартувањето и пуштањето во работа до крајот на траењето на вашата инсталација.

Имаме широк асортиман на резервни делови достапни од залиха и користиме современи алатки како што е далечинска зголемена поддршка.