Автоматска линија за пакување нафора L Тип

  • Автоматска линија за пакување нафора L Тип

    Автоматска линија за пакување нафора L Тип

    Оваа автоматска линија за пакување обланда е применлива за обланда и некои други слични производи за сечење со голем капацитет, но во добар ред и правилна форма.Ги решава традиционалните проблеми како што се блиски растојанија помеѓу производите, тешко вртење во насока, непријатно распоредување во редови итн. за да се постигне единечна или повеќекратна форма на пакување.