Миксери со високо смолкнување

  • Миксери со високо смолкнување

    Миксери со високо смолкнување

    Нашите мешалки за високо смолкнување се користат во многу индустрии, вклучувајќи фармацевтска, прехранбена, козметичка, мастило, лепила, хемикалии и индустрии за облоги.Овој миксер дава енергични модели на радијален и аксијален проток и интензивно смолкнување, може да постигне различни цели на обработка, вклучувајќи хомогенизација, емулзификација, влажнење прашок и деагломерација.