Емулгирачки миксер за хомогенизатор на лабораториска скала

  • Емулгирачки миксер за хомогенизатор на лабораториска скала

    Емулгирачки миксер за хомогенизатор на лабораториска скала

    Овој хомогенизатор на миксер за вакуум емулгатор со мала големина на лабораториска вага е специјално дизајниран за тестирање во мали серии или производствена употреба со неговата паметна структура и предностите во високата ефикасност.

    Оваа вакуумска машина за емулгирање вклучува хомогенизирачки емулгационен резервоар за мешање, вакуумски систем, систем за подигнување и систем за електрична контрола.