Автоматски картонски картон за храна од серијата TM-120

  • Автоматски картонски картон за храна од серијата TM-120

    Автоматски картонски картон за храна од серијата TM-120

    Оваа машина за пакување картонски прехранбени производи вклучува шест дела: дел од синџирот за внесување, механизам за вшмукување картон, механизам за туркање, механизам за складирање картон, механизам за обликување картон и механизам за излез.

    Погоден е за секундарна амбалажа со големи димензии за бисквити, колачи, леб и производи со слични форми.