Автоматски фармацевтски картонер од серијата TM-120

  • Автоматски фармацевтски картонер од серијата TM-120

    Автоматски фармацевтски картонер од серијата TM-120

    Оваа машина за пакување картонски лекови главно вклучува седум дела: механизам за довод на лекови, фармацевтски дел од синџирот за довод, механизам за вшмукување на картон, механизам за туркање, механизам за складирање картон, механизам за обликување картон и механизам за излез.

    Погоден е за производи како фармацевтски таблети, малтери, маски, храна и слични форми итн.