Машина за пакување перничиња TMZP100 Flow Wrapper

  • Машина за пакување перничиња TMZP100 Flow Wrapper

    Машина за пакување перничиња TMZP100 Flow Wrapper

    Оваа машина за пакување перници со проточна обвивка е применлива за пакување на разни цврсти обични предмети, како што се бисквити, колачиња, ледени парчиња, снежна торта, чоколада, бонбони, лекови, хотелски сапуни, дневни предмети, хардверски делови и така натаму.

    Делот за довод може да се прилагоди според реалните потреби.

    Може да комуницира со спротиводно и низводно машини доколку е потребно.