Машина за пакување перничиња TMZP500 Flow Wrapper

  • Машина за пакување перничиња TMZP500 Flow Wrapper

    Машина за пакување перничиња TMZP500 Flow Wrapper

    Оваа машина за пакување перници со течна обвивка е применлива за пакување на разни цврсти обични предмети, како што се бисквити, колачиња, сладолед, снежна торта, чоколада, оризова лента, бел слез, чоколада, пита, лекови, хотелски сапуни, дневни предмети, хардверски делови и сл. на.

    Делот за довод може да се прилагоди според реалните потреби.

    Може да комуницира со спротиводно и низводно машини доколку е потребно.