Серија CML

  • Мелница за конуси од серијата CML

    Мелница за конуси од серијата CML

    Мелењето со конуси е еден од најчестите методи на мелење вофармацевтски,храна, козметика, во редхемискии придружните индустрии.Тие обично се користат за намалување на големината и деагломерација илиделумпирањеод прашоци и гранули.

    Генерално се користи за намалување на материјалот до големина на честички до 150 µm, мелницата со конуси произведува помалку прашина и топлина од алтернативните форми на мелење.Нежното мелење и брзото празнење на честичките со точна големина обезбедуваат постигнување тесни распределби на големината на честичките (PSD).

    Со компактен и модуларен дизајн, конусната мелница лесно се интегрира во постројки за целосни процеси.Со својата извонредна разновидност и високи перформанси, оваа конусна машина за мелење може да се користи во секој тежок процес на мелење, без разлика дали за постигнување оптимална дистрибуција на големината на зрната или високи стапки на проток, како и за мелење производи чувствителни на температура или потенцијално експлозивни материи.