Серија HML

  • Мелница за чекан од серијата HML

    Мелница за чекан од серијата HML

    Мелницата со чекан е најкористената мелница и меѓу најстарите.Мелниците со чекани се состојат од серија чекани (обично четири или повеќе) шарки на централната осовина и затворени во цврсто метално куќиште.Произведува намалување на големината со удар.

    Материјалите што треба да се мелат се удираат со овие правоаголни парчиња стврднат челик (забиен чекан) кој ротира со голема брзина во внатрешноста на комората.Овие радикално занишани чекани (од ротирачкото централно вратило) се движат со голема аголна брзина предизвикувајќи кршлива фрактура на материјалот за напојување.

    Одличен дизајн за да се овозможи онлајн или офлајн стерилизација.